«Umumta’lim fanlari metodikasi» jurnali 2016-yil iyul №7 (67)