Mustaqillikning 26 yilligi uchun yaratgan dars ishlanmam «Umumta’lim fanlari metodikasi» jurnalining 2017/7(79) sonida chop etildi.