4-SINF Matematika

4-SINF Matematika 1-chorak I variant
Test sinovi.
1.1ta minglikda nechta o’nlik bor ?
A)10 ta B)100 ta D)1 ta E)20 ta
2. Ifodaning qiymatini toping ?
800:4×5=
A)100 B)10 D)1000 E)1600
3.Ax9<54 A harfining tengsizliklari to’g’ri bo’ladigan qiymatlarni tenglang?
A)9;7;3.
B)2;3;1;4;5:
D)2;8;7;6;3:
E)9;7;2;1;4
4.Eng katta to’rt xonali son yozilgan javobni belgilang?
A)4530 B)5430 D)3540 E)9999
5.Shaklda nechta uchburchak bor?
A)4 ta
B)5 ta
D)6 ta
E)7 ta
6. Ikki yuz qirq besh ming sakson yetti soni qaysi qatorda yozilgan?
A)245 870
B)2500
D)245 487
E)245 087
7. Birlar xonasi o’nlar xonasidan necha marta kam?
A)10 marta B)100 marta
D)1marta E)20 marta
8. Xona qo’shilchilarining yig’indisini toping ?
700 000+50 000+5 000+500=
A)755 500
B)750 500
D)700 550
E)760 922
9.Do’konda 200 ta katakli va ulardan 4 marta kam bir chiziqli daftar bor.Do’konda hammasi bo’lib nechta daftar bor ?
A)800 ta B)250 ta
D)330 ta E)310 ta
10.Tovush havoda 3sekunda 990 metr masofaga tarqaladi. Bir sekundda tovush necha metr masofaga tarqaladi?
A)300 B)30
D)330 E)310
11.2-sinf qanday nomlanadi ?
A)birlar sinfi
B)minglar sinfi
D)millionrlar sinfi
E)hamma javob to’g’ri
12.Tenglik to’g’ri bo’lishi uchun qavslar qaysi javobda to’g’ri berilgan?
35+21:7×6=48
A)(35+21:7)x6=48
B) 35+(21:7×6)=48
D)(35+21):7×6=48
E) 35+(21:7)x6=48
13.Hisoblang to’g’ri javobni belgilang?300+480:6-90×4=
A) 160 B) 1160
D) 20 E)80
14.Agar A=6 B=8 bo’lsa Ax30+160:B ifodaning qiymatini toping ?
A)200 B)300 D)420 E)180
15.Noto’g’ri yechilgan misolni toping?
A) 467 B) +314 D)x495 E)+200
3 267 5 150

1281 581 2475 350
16.7t 900 kg = sr
17.2506m= km m
18.Kataklar o’rniga mos raqamlarni qo’ying.
3*8*
+*4*1
——-
9706
19.Ayirishni bajaring va hisoblashlarni qo’shish bilan tekshiring.
7123-2839=
20.Reja bo’yicha fabrika 350 ta paltoni 10 kunda tikishi kerak edi.Fabrika ishchilari kuniga normadagidan 2ta palto tikish bilan reja topshirig’ini otrig’i bilan bajardilar.10 kunda fabrikada nechta palto tikilgan?

Javoblar:
1B
2D
3B
4E
5B
6E
7A
8A
9B
10D
11B
12D
13D
14A
15A

4-SINF Matematika 1-chorak II variant
Test sinovi.
1.2-sinf qanday nomlanadi ?
A)birlar sinfi
B)minglar sinfi
D)millionrlar sinfi
E)hamma javob to’g’ri
2.Tenglik to’g’ri bo’lishi uchun qavslar qaysi javobda to’g’ri berilgan?
35+21:7×6=48
A)(35+21:7)x6=48
B) 35+(21:7×6)=48
D)(35+21):7×6=48
E) 35+(21:7)x6=48
3.Hisoblang to’g’ri javobni belgilang?300+480:6-90×4=
A) 160 B) 1160
D) 20 E)80
4.Agar A=6 B=8 bo’lsa Ax30+160:B ifodaning qiymatini toping ?
A)200 B)300 D)420 E)180
5.Noto’g’ri yechilgan misolni toping?
A) 467 B) +314 D)x495 E)+200
3 267 5 150

1281 581 2475 350
6.7t 900 kg = sr
A)790sr B)79sr D)7900sr E)709sr
7.1ta minglikda nechta o’nglik bor ?
A)10 ta B)100 ta D)1 ta E)20 ta
8.Ifodaning qiymatini toping ?
800:4×5=
A)100 B)10 D)1000 E)1600
9.Ax9
B)
B)
B)
B)<
D)=
E)+
6.Kosmonavtlar 485soat uchdilar. Bu necha sutka va necha soat bo’ladi?
A)48sutka-5soat
B)40sutka-8soat
D)20sutka-5soat
E)14sutka-9soat
7.1tonnaning to’rtdan uch qismida necha kilagramm bor.
A)250kg
B)750kg
D)500kg
E)600kg
8.Agar B=410 880bo’lsa B:480 ifodaning qiymatini toping?
A)41 040 B)856
D)41 136 E)56 666
9.Noma’lm sonni470 ga bo’lganda35 hosil bo’ladi. Noma’lum son nechaga teng?
A)1 456 B)1 564 D)16 450 E)18 657
10.Tenglamani yechimini toping? 218:X-100=9
A)81 B)2 D)109 E)62
11.Bo’linmani toping? 15 257:73=
A)103 B)209 D)29 E)290
12.Ota bozordan kilosi 45 so’mdan 28 kg tarvuz va kilosi 75so’mdan 16kg qovun sotib oldi.Ota hammasi uchun qancha pul to’ladi?
A)1200 so’m
B)2460 so’m
D)1260 so’m
E)246 so’m
13.Rasmda nechta uchburchak bor?
A)8
B)5
D)11
E)9
14. To’g’ri qo’yilgan qavslar qatorini ko’rsating?
A) 985-(396:18)-819=144
B) (985-396):18-819=144
D) 985-(396:18-819)=144
E) 985-396(8:9)=144
15.Velosipedchi bir soat14km/soat tezlik bilan ikki soat15km/soat
Tezlik bilan va yana bir soat12km/soat tezlik bilan yurdi. Velosipedchi qancha masofani bosib o’tgan?
A)58km B)56km
D)41km E)50km
16.8932:319 ifodani javobini toping
17.Perimetri 36smga teng bo’lgan kvadratning yuzini toping?
18.Tenglamani yeching.
30336:x+573=921
19.Ifodani yeching
180480:376
20.Sportchilar yotoqxonasida 128 basketbolchi,ulardan 2marta kam futbolchi turadi.Agar har bir qavatda 24ta sportchi tursa,yotoqxona necha qavatli ekanini toping.

JAVOBLAR:
1 B
2 A
3 A
4 B
5 A
6 D
7 B
8 B
9 D
10 B
11 B
12 B
13 D
14 A
15 B

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *