3-sinf Ona tili 1-chorak

3-sinf Ona tili
I chorak I variant
Test sinovi
1.Nutq nimalardan tuziladi?
A)so’zlardan B)gaplardan
D)bo’g’inlardan E)harflardan
2.Matn nima?
A)tuganlangan matnni bildiradi.
B)mazmunan bog’langan gaplar.
D)bir necha alohida gaplar.
E)gap tugaganini bildiradi
3.Nima qildi?, nima qilyapti?, nima qiladi? so’roqlari qaysi so’zlarga beriladi?
A)shaxs va narsani nomini bildiruvchi so’zlarga
B) shaxs va narsa belgisini ifodalaydigan so’zlarga
D) shaxs va narsa harakatini bildiradigan so’zlarga
E)shaxs va narsa sonini bildirgan so’zlarga
4.Nuqtalar o’rniga tutuq belgisi yoziladigan so’zlarni belgilang
A)e.zoz, ta.kid. B)yo.rug’, Man.non.
D)e.tibor, po’st.loq. E)ray.hon,A.zam
5.Alifbo tartibida yozilgan so’zlar qatorini toping?
A)anor, nok, olma, shaftoli, gilos.
B)anor, gilos, nok, nok, shaftoli.
D)gilos, anor, olma, olma, shaftoli.
E)olma,nok,gilos,shaftoli,anor.
6.Jarangli undosh tovushlar berilgan qatorni toping?
A)b, d, g, p, q, y, z, g’. B)f, x, m, n, r, v, ch, t.
D)j, l, m, n, v, y, z, g’. E)j,k,l,m,t,r,x,s,q,a.
7.Yonma-yon kelgan bir xil undoshli so’zlarni belgilang?
A)tasha.kur, muqad.as. B)sa.xiy, qurba.qa.
D)tana.fus, pay.vand E)ah.il,is.tak.
8.Qanday gap darak gap deyiladi?
A)biror narsa haqida darak (xabar)bildirsa.
B) biror narsa haqida so’roq bildirsa.
D)kuchli his-hayajon, quvonch,ajablanish bilan aytilsa.
E)hamma javob to’g’ri.
9.So’roq gapni belgilang.
A)Yomg’ir maysalarni yashnatdi
B)Qishdan keyin qaysi fasl boshlanadi
D)Oromgohda dam olish naqadar yoqimli
E)Gulla,yashna ozod diyor
10.Bosh bo’lakning so’roqlarini toping.
A)kim? Nima?
B)nima qildi? Nima qilyapti? Nima qiladi?
D)ikkala javob ham to’g’ri
E)to’g’ri javob yo’q
11.Nutq nima?
A)gaplar orqali bildirilgan fikr
B)so’zlar orqali bildirilgan fikr
D) gaplar va so’zlar orqali bildirilgan fikr
E) bir necha alohida gaplar.
12.Matn nimalardan tuziladi?
A)so’zlardan B)gaplardan
D)bo’g’inlardan E)harflardan
13.Shaxs va narsani bildirgan so’zlarni belgilang?
A)choynak, gulchi B)qora, kulgili
D)bog’, choynak E)issiq,sovuq
14.Qanday? qanaqa? So’roqlari qaysi so’zlarga beriladi?
A)shaxs va narsani nomini bildiruvchi
B)shaxs va narsani ifodalaydigan so’zlar
D)shaxs va narsani harakatini ifodalaydigan so’zlar
E) shaxs va narsa belgisini ifodalaydigan so’zlarga
15.Tutuq belgili so’zlar berilgan qatorni toping?
A)fa.zo, ashul.a. B)a.zo, mo’.g’ul.
D)qur.on, me.mor. E)baxt.li,hush.yor
16.Alifbo nima?
17.Gap yozing va bosh bo’laklarni belgilang.
18.Bo’g’in nima?
19.3 bo’g’inli so’z yozing.
20.Harf birikmalari nechta?

3-sinf Ona tili
I chorak II variant
Test sinovi
1.Bosh bo’laklar to’g’ri berilgan qatorni toping?
A)ega, B)ega va kesim
D)kesim E)to’g’ri javob yo’q
2.Jarangsiz undoshlar berilgan qatorni belgilang?
A)f, h, k, p, q, x, ch, t, B)f, h, k, b, d, x, v, g’,
D)k, p, s, t, d, m, n, y, E)a,o,I,e,u,o’
3.Nuqtalar o’rniga t harfi qo’yiladigan so’zlarni belgilang?
A)pas., darax. B)balan., poytax.
D)dilban.,Samarqan. E)dilban.,payvan.
4.Yonma yon kelgan bir xil undoshli so’zlarni belgilang.
A)lab.ay, ku.mush. B)marvar.idgul, shash.ka
D)dovuch.a, mahal.a E)jur.al,kul.ol
5.Undov gapni belgilang.
A)Mayin shamol yaproqlarni tebratdi.
B)Bolalar, qushlarga ozor bermang.
D)Sen kechqurun nima qilasan.
E)Bolalar qor yog’dimi
6.Jarangli undosh tovushlar berilgan qatorni toping?
A)b, d, g, p, q, y, z, g’. B)f, x, m, n, r, v, ch, t.
D)j, l, m, n, v, y, z, g’. E)j,k,l,m,t,r,x,s,q,a.
7.Yonma-yon kelgan bir xil undoshli so’zlarni belgilang?
A)tasha.kur, muqad.as. B)sa.xiy, qurba.qa.
D)tana.fus, pay.vand E)ah.il,is.tak.
8.Qanday gap darak gap deyiladi?
A)biror narsa haqida darak (xabar)bildirsa.
B) biror narsa haqida so’roq bildirsa.
D)kuchli his-hayajon, quvonch,ajablanish bilan aytilsa.
E)hamma javob to’g’ri.
9.So’roq gapni belgilang.
A)Yomg’ir maysalarni yashnatdi
B)Qishdan keyin qaysi fasl boshlanadi
D)Oromgohda dam olish naqadar yoqimli
E)Gulla,yashna ozod diyor
10.Bosh bo’lakning so’roqlarini toping.
A)kim? Nima?
B)nima qildi? Nima qilyapti? Nima qiladi?
D)ikkala javob ham to’g’ri
E)to’g’ri javob yo’q
11.Nutq nima?
A)gaplar orqali bildirilgan fikr
B)so’zlar orqali bildirilgan fikr
D) gaplar va so’zlar orqali bildirilgan fikr
E) bir necha alohida gaplar.
12.Matn nimalardan tuziladi?
A)so’zlardan B)gaplardan
D)bo’g’inlardan E)harflardan
13.Shaxs va narsani bildirgan so’zlarni belgilang?
A)choynak, gulchi B)qora, kulgili
D)bog’, choynak E)issiq,sovuq
14..Tutuq belgili so’zlar berilgan qatorni toping?
A)fa.zo, ashul.a. B)a.zo, mo’.g’ul.
D)qur.on, me.mor. E)baxt.li,hush.yor
15.Qanday? qanaqa? So’roqlari qaysi so’zlarga beriladi?
A)shaxs va narsani nomini bildiruvchi
B)shaxs va narsani ifodalaydigan so’zlar
D)shaxs va narsani harakatini ifodalaydigan so’zlar
E) shaxs va narsa belgisini ifodalaydigan so’zlarga
16.Tovush nima?
17.Talaffuzda tushib qoladigan undoshlarni yozing
18.Gapning maqsadga ko’ra turlarini yozing.
19.Bosh bo’laklarni yozing.
20.Harf birikmasi qatnashgan so’z yozing.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *