Tarbiyaviy soat

Umumta’lim maktablarida «Tarbiyaviy soat» mashg’ulotlarini tashkil etish bo`yicha metodik qo`llanmalar majmui (sinf rahbarlari uchun)
1-sinf (PDF, 2.1 Mb), 2-sinf (PDF, 1.0 Mb), 3-sinf (PDF, 3.6 Mb), 4-sinf (PDF, 1.8 Mb), 5-sinf(PDF, 3.8 Mb), 6-sinf (DOC, 15.3 Mb), 7-sinf (PDF, 3.5 Mb), 8-sinf (PDF, 4.4 Mb), 9-sinf(PDF, 3.0 Mb)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *